Wentylator osiowy a promieniowy

Wentylatory są kluczowym elementem systemów wentylacyjnych i chłodzących, a ich wybór ma bezpośredni wpływ na efektywność oraz skuteczność tych systemów. Dwa najczęściej stosowane typy wentylatorów to wentylatory osiowe i promieniowe (odśrodkowe). Każdy z tych typów charakteryzuje się unikalnymi cechami konstrukcyjnymi i różnymi sposobami przepływu powietrza, co determinuje ich zastosowanie w różnych sytuacjach. Porównanie wentylatora osiowego z promieniowym pozwala lepiej zrozumieć ich działanie, zalety i wady, a także wskazać, w jakich warunkach każdy z nich sprawdzi się najlepiej.

Wentylator osiowy

Budowa wentylatora osiowego

Wentylator osiowy składa się z kilku kluczowych komponentów. Centralnym elementem jest wirnik, na który składają się łopatki przymocowane do osi. Wirnik jest umieszczony wewnątrz obudowy, która zazwyczaj ma kształt cylindryczny. Obudowa pomaga w kierowaniu przepływu powietrza oraz w ochronie wirnika. Silnik, który napędza wirnik, może być zamontowany centralnie za wirnikiem lub na jego obwodzie, w zależności od konstrukcji wentylatora.

Wentylator osiowy – jak działa?

Podstawową zasadą działania wentylatora osiowego jest generowanie przepływu powietrza równoległego do osi obrotu wirnika. Kiedy silnik napędza wirnik, łopatki zaczynają się obracać. Obracające się łopatki tworzą różnicę ciśnień po obu stronach wentylatora: powietrze jest zasysane z jednej strony i wypychane z drugiej wzdłuż osi obrotu. Ta różnica ciśnień i powstałe siły aerodynamiczne powodują przepływ powietrza przez wentylator.

Przepływ Powietrza

Powietrze przepływa przez wentylator w kierunku równoległym do osi wirnika. Proces ten zaczyna się od zasysania powietrza przez łopatki, które następnie nadają mu prędkość i kierunek. Powietrze przemieszcza się wzdłuż osi obrotu wirnika i jest wydmuchiwane z drugiej strony wentylatora. Dzięki temu prostemu mechanizmowi wentylatory osiowe mogą efektywnie przemieszczania duże ilości powietrza przy stosunkowo niskim oporze.

Zalety, wady i zastosowania

Jedną z głównych zalet wentylatorów osiowych jest ich zdolność do przetłaczania dużych ilości powietrza przy stosunkowo niskim ciśnieniu, co czyni je idealnymi do ogólnych zastosowań wentylacyjnych. Są one również zazwyczaj prostsze w konstrukcji i bardziej ekonomiczne w produkcji w porównaniu do innych typów wentylatorów, takich jak wentylatory promieniowe. Jednak mogą być głośniejsze, szczególnie przy wyższych prędkościach obrotowych, i nie są tak skuteczne w generowaniu wysokiego ciśnienia powietrza.

Wentylatory osiowe są szeroko stosowane w różnych aplikacjach ze względu na ich efektywność w przetłaczaniu dużych ilości powietrza. Są one powszechnie używane w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza w pomieszczeniach. Znajdują również zastosowanie w chłodzeniu różnych urządzeń i maszyn, a także w wentylacji tuneli, hal produkcyjnych oraz w systemach odciągu spalin.

Wentylator Promieniowy

Budowa Wentylatora Promieniowego

Wentylator promieniowy, znany również jako odśrodkowy, składa się z kilku kluczowych komponentów. Centralnym elementem jest wirnik, który zawiera łopatki zamontowane promieniowo na tarczy wirnika. Wirnik jest umieszczony w obudowie w kształcie ślimaka (spiralna obudowa), która kieruje przepływ powietrza. Obudowa ta pomaga w zwiększeniu ciśnienia powietrza i skierowaniu go na zewnątrz. Silnik, który napędza wirnik, jest zazwyczaj zamontowany na zewnątrz obudowy i połączony z wirnikiem poprzez wał lub bezpośrednie połączenie.

Wentylator Promieniowy – Jak Działa?

Podstawową zasadą działania wentylatora promieniowego jest generowanie przepływu powietrza w kierunku promieniowym od osi obrotu wirnika. Gdy silnik napędza wirnik, łopatki wirnika obracają się, zasysając powietrze osiowo do wnętrza wirnika. Powietrze następnie przemieszcza się w kierunku promieniowym na zewnątrz, przez łopatki wirnika, które nadają mu prędkość i ciśnienie. Przemieszczające się powietrze zostaje następnie skierowane przez spiralną obudowę na zewnątrz wentylatora, często pod kątem 90 stopni do kierunku wejściowego.

Przepływ Powietrza

Powietrze w wentylatorze promieniowym przepływa od osi wirnika na zewnątrz w kierunku promieniowym. Proces zaczyna się od zasysania powietrza do wnętrza wirnika. Łopatki wirnika przyspieszają powietrze, nadając mu wyższe ciśnienie. Powietrze przemieszcza się wzdłuż łopatek i jest wydmuchiwane przez obudowę w kierunku promieniowym, zwykle pod kątem 90 stopni do osi wejściowej. Dzięki temu mechanizmowi wentylatory promieniowe mogą efektywnie generować wysokie ciśnienie powietrza przy niższych przepływach.

Zalety, Wady i Zastosowania

Jedną z głównych zalet wentylatorów promieniowych jest ich zdolność do generowania wysokiego ciśnienia powietrza, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających przepływu powietrza przez systemy o dużym oporze, takie jak systemy filtracyjne, HVAC, oraz przemysłowe systemy wentylacyjne. Są one również efektywne w transportowaniu powietrza na duże odległości. Jednakże, są one zazwyczaj bardziej skomplikowane w budowie i droższe w produkcji w porównaniu do wentylatorów osiowych. Mogą również wymagać więcej miejsca ze względu na swoją spiralną obudowę.

Wentylatory promieniowe znajdują zastosowanie w wielu wymagających środowiskach, w tym w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), w odkurzaczach, w przemyśle do transportu materiałów sypkich, w systemach odpylania, a także w systemach chłodzenia urządzeń elektronicznych. Ich zdolność do generowania wysokiego ciśnienia czyni je niezastąpionymi w wielu aplikacjach przemysłowych.

Wentylatory osiowe a promieniowe – porównanie

Kierunek przepływu powietrza:

 1. W wentylatorach osiowych powietrze przepływa równolegle do osi obrotu wirnika. Innymi słowy, powietrze jest zasysane z jednej strony wentylatora i wydmuchiwane z drugiej wzdłuż tej samej osi.
 2. W wentylatorach promieniowych (odśrodkowych) powietrze przepływa promieniowo od osi wirnika na zewnątrz, zmieniając kierunek o 90 stopni.
 3. Konstrukcja:
  • Wentylatory osiowe zazwyczaj mają prostą konstrukcję z wirnikiem wyposażonym w łopatki przymocowane do centralnej osi.
  • Wentylatory promieniowe mają bardziej złożoną budowę, z wirnikiem umieszczonym w obudowie i łopatkami skierowanymi w stronę obwodu wirnika.
 4. Wydajność przepływu powietrza:
  • Wentylatory osiowe są efektywne przy dużych przepływach powietrza i niskich oporach, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających przewietrzania dużych przestrzeni, takich jak chłodzenie pomieszczeń czy wentylacja budynków.
  • Wentylatory promieniowe są lepsze do zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia przy niższych przepływach powietrza, takich jak systemy HVAC, odkurzacze czy oczyszczanie powietrza.
 5. Zastosowanie:
  • Wentylatory osiowe są powszechnie stosowane w klimatyzatorach, chłodnicach, systemach wentylacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest przemieszczanie dużych ilości powietrza przy niskim oporze.
  • Wentylatory promieniowe znajdują zastosowanie w bardziej specjalistycznych sytuacjach, takich jak transport materiałów sypkich, systemy odpylania oraz w urządzeniach przemysłowych, gdzie wymagane jest generowanie wyższego ciśnienia powietrza.
 6. Charakterystyka hałasu:
  • Wentylatory osiowe mogą być głośniejsze w porównaniu do promieniowych przy tych samych warunkach pracy, ze względu na charakterystykę przepływu powietrza.
  • Wentylatory promieniowe zazwyczaj generują mniej hałasu, zwłaszcza przy pracy w niższych zakresach prędkości.

Świadomość tych różnic ułatwia dobór odpowiedniego wentylatora do konkretnych zastosowań, co jest kluczowe dla efektywności działania systemu, w którym jest zainstalowany.

Klimateog

Warszawska firma oferująca montaż oraz serwis klimatyzacji. Zapraszamy do kontaktu.