R410a – czynnik chłodniczy co warto wiedzieć

Klimatyzatory i pompy ciepła wykorzystują czynnik chłodniczy o nazwie R-22. Jest to wodorochlorofluorowęglowodór (HCFC), który może uszkodzić warstwę ozonową. Aktualnie klimatyzatory na R-22 nie są już produkowane (Regulacje prawne Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (z dnia 15 maja 2015 r.) Produkcja R-22 do obsługi istniejących urządzeń będzie nadal dozwolona do 2020 roku.

R-22 jest zastępowany w przemyśle klimatyzacyjnym R-410A. W tym przewodniku odpowiedzi przedstawiamy informacje na temat właścicieli domów z czynnikiem chłodniczym R410A, o których powinni wiedzieć, gdy mają do czynienia z poważnymi naprawami lub wymianą.

Czynnik chłodniczy R410a kilka faktów

Aktualnie nie są budowane żadne systemy klimatyzacji mieszkaniowej na R-22. Wiodącym zamiennikiem jest R-410A.

Czynnik chłodniczy R-410A działa pod ciśnieniem o 50% wyższym niż R-22, wpływając na projektowanie produktu i praktyki instalacyjne w terenie. Spoiny na starych przewodach czynnika chłodniczego mogą nie wytrzymać podwyższonego ciśnienia.

R-22 wykorzystuje olej mineralny jako smar. Czynnik chłodniczy R-410A wykorzystuje syntetyczny smar. Te oleje nie mogą się mieszać. Nie można używać składników R-22 z składnikami R-410A. W niektórych przypadkach możliwe jest wyczyszczenie starych przewodów czynnika chłodniczego, chociaż dobra (i bezpieczna) praktyka nakazuje ich wymianę.

Smary zawarte w R-410A absorbują wilgoć szybciej i szybciej niż olej mineralny, przez co instalacja jest trudniejsza, a konserwacja bardziej krytyczna.

Smary w R-410A przenoszą tlenki miedzi i inne zanieczyszczenia przez system, który pozostawił olej mineralny. Mogą one zatykać termostatyczne zawory rozprężne, zwiększając potrzebę corocznej konserwacji.

Dlaczego musimy zmieniać czynniki chłodnicze?

Czynnik chłodniczy R-22 należy do klasy chemikaliów zwanych wodorochlorofluorowęglowodorami lub HCFC. HCFC składają się z cząsteczek wodoru, chloru, fluoru i węgla. Uważa się, że chemikalia rozkładają się z czasem, a atomy chloru trafiają do stratosfery, gdzie oddziałują z ozonem, niszcząc warstwę ozonową.

Ozon stratosferyczny chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Zmniejszenie warstwy ozonowej doprowadzi do większej liczby nowotworów skóry, większej liczby zaćmy i zmniejszonych plonów. Z tego powodu w 1987 r. ustanowiono protokół montrealski, międzynarodowe porozumienie środowiskowe, określające eliminację HCFC i bardziej szkodliwych chlorofluorowęglowodorów (CFC).

czynnik chłodniczy r410a wykorzystywany jest w klimatyzatorach typu split, pompach ciepła, wykorzystują go też systemy wentylacji. Generalnie najczęstrze wykorzystywanie czynników chłodniczych jest w urządzeniach chłodniczych.
Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliestrowych (POE).
Czynnik chłodniczy r410a wykorzystywany jest w urządzeniach chłodniczych

Czym różni się R-410A?


R-410A to wodorofluorowęglowodór (HFC), składający się z atomów wodoru, fluoru i węgla. Brakuje w nim chloru, uważanego za szkodliwego dla środowiska. R-410A ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej.

Z czasem cena R-22 wzrośnie, a cena R-410A spadnie. Jeśli twój stary klimatyzator używa R-22, zapłacisz więcej, jeśli będziesz musiał dodać czynnik chłodniczy z powodu wycieku.
Ze względu na wysoki stopień absorpcji wilgoci w środkach smarnych R-410A, tanie filtry osuszacze powinny być instalowane w obiegu chłodniczym systemów R-410A. Coroczna konserwacja, która powinna być wykonywana we wszystkich systemach, ma krytyczne znaczenie dla systemów R-410A.

Ze względu na wycofanie R-22 oraz fakt, że R-410A będzie standardem w 2010 roku, właściciele domów powinni rozważyć wymianę klimatyzatorów na systemy wykorzystujące R-410A już dziś. W obliczu poważnej naprawy lub wymiany podzespołów właściciele domów powinni również rozważyć wymianę całego systemu na nowy system R-410A. Dzisiejsze systemy R-410A są co najmniej o 30% bardziej wydajne niż systemy zbudowane przed 2006 rokiem. Jeśli klimatyzator ma więcej niż 10 lat, oszczędności mogą wynosić od 50% do 70%.

Jakie są zamienniki gazu R410A

Jako rozwiązanie tego wszystkiego, zamiennikiem będzie prawdopodobnie nowy gaz R32 .

R32 różni się od R410A, ponieważ jest gazem w 100% czystym , dzięki czemu jest łatwiejszy w obsłudze, a także łatwiejszy do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Chociaż R410A nie ma wpływu na warstwę ozonową, w przeciwieństwie do tego ostatniego , R32 ma niski współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), co jest znacznie ważniejszym czynnikiem. R32 nie wpływa znacząco na powstawanie gazów cieplarnianych .

Ponadto R32 jest nietoksyczny i mało palny , dzięki czemu jest bezpieczniejszy w sprzęcie AGD, takim jak lodówka, zamrażarka i klimatyzator. Należy również zauważyć, że jest bardziej energooszczędny, ponieważ zużywa mniej energii nawet przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej i ma wyższą wydajność chłodzenia niż R410A.

Zalecenia dla nowych instalacji

Jeśli myślimy o zainstalowaniu nowego klimatyzatora, warto zastosować nowy gaz R32 , który będzie wydajniejszy i zdrowszy dla planety, a także pozwoli uniknąć problemów z przyszłymi naprawami. Chociaż R410A może być używany dzisiaj i nadal jest w sprzedaży, jeśli go użyjemy, ryzykujemy konieczność zastąpienia go 32. Z drugiej strony ten ostatni jest również tańszy, ponieważ podatek za ten gaz jest niższy niż za R410A.

Dość powiedzieć, że jest kilku producentów urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy, którzy już wybrali ten gaz, ponieważ trend jest taki, że w ciągu kilku lat wszystkie urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła będą używać R32 .