Jak wilgotność wpływa na komfort

Skutki wysokiej wilgotności występują zarówno w miesiącach zimowych, jak i letnich. Wysoka wilgotność zmienia odczucie powietrza, ale możesz zwiększyć komfort, lepiej kontrolując wilgotność.

W miesiącach letnich wysoka wilgotność sprawia, że ​​powietrze wydaje się cieplejsze niż temperatura wyświetlana na termostacie. Jeśli ta zasada jest słuszna w sezonie chłodniczym, czy wyższa wilgotność może sprawić, że powietrze będzie cieplejsze w miesiącach zimowych? Przyjrzyjmy się skutkom wilgoci, tym, jak zmienia ona odczucie powietrza i co możesz zrobić, aby zwiększyć komfort, lepiej go kontrolując.

Higrometry teraz lepsze i tańsze
Jeden przyrząd testowy, zwany higrometrem, służy do pomiaru i diagnozowania problemów z wilgotnością.

Ilu z was pamięta kołysanie psychrometrem z procą, aby zmierzyć wilgotność? Ten stary przyjaciel przeszedł do historii: po prostu nie potrafi czytać na tyle dokładnie, by dostarczyć nam potrzebnych nam dzisiaj krytycznych odczytów.

Dwadzieścia lat temu dość dokładny higrometr kosztował ponad 5tys zł. Dziś niezawodne higrometry są dostępne za mniej niż 1tys zł.

Aby znaleźć higrometr, który wykona zadanie, poszukaj takiego, który mierzy od 5% do 95% wilgotności względnej (RH) i ma odczyt z dokładnością do dziesiątych części procenta lub stopnia. Większość higrometrów mierzy teraz wilgotność, temperaturę termometru suchego i mokrego, wilgotność względną i entalpię.

Idealna temperatura i wilgotność
Idealne poziomy wilgotności w pomieszczeniach różnią się w różnych strefach klimatycznych i w zależności od wieku klienta.

Jak mierzyć i porównywać wilgotność i temperaturę
Aby skutecznie ocenić aktualne warunki w pomieszczeniach, należy zmierzyć wilgotność względną i temperaturę w pomieszczeniu.

Aby to zrobić, pozostaw pomieszczenie do ustabilizowania się przy uruchomionym systemie przez co najmniej 15 minut. Ustaw higrometr na wyświetlanie w trybie wilgotności , a następnie po prostu wykonaj odczyty.

Nie mierzyć w pobliżu ścian lub urządzeń generujących ciepło. Nie należy również dokonywać pomiarów w strumieniu powietrza nawiewanego lub bezpośrednio na słońcu. Mierz wilgotność w pobliżu środka pomieszczenia. Wykonaj odczyty temperatury przy użyciu tej samej procedury testowej, wystarczy nacisnąć przycisk, aby wyświetlić w trybie temperatury .

Rejestruj i rejestruj wilgotność i temperaturę w kilku typowych pomieszczeniach obsługiwanych przez ten sam system. Następnie uśrednij pomiary wilgotności i temperatury. Jeśli pomieszczenie różni się o więcej niż 3% od innych pomieszczeń, poszukaj źródła wysokiej lub niskiej wilgotności i temperatury.

Porównaj średnią temperaturę budynku z branżowymi normami temperatury i wilgotności. Co najważniejsze, porównaj to, co zmierzyłeś, z tym, czego pragną Twoi klienci. Następnie zastanów się, jak wprowadzić potrzebne zmiany.

Wydajność i wilgotność
budynku Gdy wilgotność w budynku jest niska, znajdź możliwość zwiększenia wilgotności. Kiedy wilgotność w budynku jest wysoka, będziesz miał okazję usunąć wilgoć.

Zwykle dodaje się wilgoć, instalując nawilżacze. Możesz zmniejszyć wilgotność, zmniejszając przepływ powietrza. Zwiększa to usuwanie wilgoci z wężownicy chłodzącej. Inną opcją jest dodanie osuszania do budynku.

Czasami, zwłaszcza w wilgotnych regionach, należy kontrolować wilgotność, sięgając poza system HVAC i eliminując problem na poziomie budynku.

Niepożądana wilgoć może przedostawać się lub wychodzić przez nieszczelności dachu i ścian. Wilgoć może przedostawać się do budynku z wód powierzchniowych, deszczu lub nawadniania krajobrazu. Wilgoć może również przedostać się do budynku z pary wodnej znajdującej się w glebie, która może przesiąkać lub migrować do środka.

Wewnętrzne źródła wilgoci to wycieki z instalacji wodno-kanalizacyjnych lub para wodna z pryszniców, gotowania, prania lub roślin.

Najlepszym rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgoci jest przede wszystkim niedopuszczenie jej do wnętrza budynku. Gdy wilgoć dostanie się do budynku, jej usunięcie wymaga znacznych kosztów i energii.

Systemy
HVAC mogą powodować wysoką lub niską wilgotność Jeśli chodzi o wykrywanie źródeł wysokiej lub niskiej wilgotności w budynku, większość z nas jest zaskoczona, że ​​systemy HVAC są siłą napędową problemu.

W miesiącach zimowych nieszczelne kanały powrotne na poddaszu tworzą nadciśnienie w budynku, ponieważ cfm zasilania przekracza cfm powrotu. Warunek ten wymusza ciepłe powietrze odprowadzające wilgoć z otworów budynku, co dodatkowo obniża poziom wilgotności, który zwykle jest niższy w miesiącach zimowych.

Nieszczelności w kanałach doprowadzających mogą również powodować problemy z wilgocią. Gdy kanały nawiewne znajdują się poza przegrodą budynku i przeciekają, ilość powietrza nawiewanego może być mniejsza niż ilość powietrza powrotnego w budynku. Spowoduje to podciśnienie wewnątrz budynku.

Gdy w budynkach panuje podciśnienie, wilgoć będzie wciągana do środka za każdym razem, gdy pracuje wentylator. Dotyczy to zwłaszcza bardziej wilgotnych regionów kraju. Z powodu tego efektu niektóre poziomy wilgotności w budynkach są stale wysokie.

Twoja szansa; napraw nieszczelności kanałów i eliminuj ruch wilgoci do iz budynków.

Zmiana utajonej pojemności sprzętu
W trybie chłodzenia usuwanie wilgoci z systemu można zwiększyć, zmniejszając przepływ powietrza nad wężownicą chłodzącą. Niższy przepływ powietrza obniża temperaturę wężownicy. Niższa temperatura wężownicy zmusza powietrze powrotne do utraty wilgoci, zanim będzie mogło przekazać ciepło do wężownicy.

Wielu wykonawców coraz bardziej obniża wilgotność w pomieszczeniach w bardziej wilgotnych częściach kraju, dodając systemy osuszania. Samodzielny sprzęt lub pomocniczy sprzęt do osuszania jest często wymagany do utrzymania akceptowalnego poziomu wilgotności, nawet gdy system działa z niemal idealną wydajnością.

Nawilżanie
W miesiącach zimowych w wielu częściach kraju konieczne jest nawilżenie, aby utrzymać komfortowy poziom wilgotności.

Gdy powietrze jest ogrzewane, wilgoć jest usuwana w procesie spalania. Fizyka przejmuje kontrolę również wtedy, gdy na zewnątrz jest zimno i sucho, a obudowa budynku jest nieszczelna. Ciepłe powietrze przemieszcza się w kierunku chłodniejszego i zabiera ze sobą wilgoć. Pozostawia to niewygodnie suchy dom, który prosi o nawilżenie.

Po sprawdzeniu, czy system HVAC i budynek działają tak poprawnie, jak to możliwe, następną opcją jest dodanie w razie potrzeby dodatkowego sprzętu nawilżającego lub usuwającego wilgoć, aby rozwiązać problemy z wilgocią. Niezależnie od tego, czego mogą potrzebować Twoi klienci, wykorzystanie rosnącej wiedzy w celu zapewnienia komfortu sprawi, że Twoje usługi będą poszukiwane.